Liv Guri Velle, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Liv Guri Velle

Forsker ved Møreforskning Ålesund

Hjemmeside: http://moreforsk.no