Lars H. Gulbrandsen, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Lars H. Gulbrandsen

Forskningsprofessor og visedirektør ved Fridtjof Nansens Institutt.

Hjemmeside: https://www.fni.no/leadership-group/lars-h-gulbrandsen-article241-817.html