Kirsten Wiebe, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Kirsten Wiebe

Forsker på SINTEF; PhD fra United Nations University, Maastrich; Ekspertise innen makroøkonomisk modellering og bærekraftseffekter av klimapolitikk og teknologiske endringer.