Saker skrevet av:

Kristin Skogen Lund

Administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).