Forfatterarkiv for Karl Sigurd Fredriksen
Karl Sigurd Fredriksen
Karl Sigurd Fredriksen
Siv.ing. fra NTH. Arbeidet 23 år med lederoppgaver i Statens vegvesen, herunder utbyggingssjef Aust-Agder, fem år miljøkoordinator i Region sør. Parallelt (perioden 2010-17) forskning på klima og transportinfrastruktur ved Universitetet i Agder basert på energirapporter fra anlegg. Leder av det to-årige KraKK-prosjektet (Krav til Klimakutt i Konkurransegrunnlag) i Vegdirektoratet 2017-2018. Pensjon fra 1. januar 2019.