Kristoffer Rypdal, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Kristoffer Rypdal

Professor ved Institutt for matematikk og statistikk, UiT Norges arktiske universitet.

Hjemmeside: https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=41054&p_dimension_id=88140