Forfatterarkiv for Kirsten Å. Øystese
Kirsten Å. Øystese
Kirsten Å. Øystese
Prosjektleder for Grønn skipsfart i Norsk Klimastiftelse. Kontakt: kirsten.oystese@klimastiftelsen.no
kirsten.oystese@klimastiftelsen.no