Knut Kroepelien, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Knut Kroepelien

Knut F. Kroepelien er siden 2013 næringspolitisk/juridisk rådgiver i Energi Norge med særlig ansvar for norsk og europeisk regelverk for produksjon av fornybar energi. Bakgrunn som jurist med mastergrad i europarett fra LSE i London. Tidligere stillinger blant annet som ambassaderåd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel 2008-2013 og avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet 2005-2008.

Nye rammer for det europeiske energimarkedet tar form

Europaparlamentet og medlemslandene i EU har de siste ukene tatt viktige steg på veien mot å vedta et nytt regelverk for energimarkedet etter 2020. Parlamentet stemte nylig for å øke fornybarmålet til 35 prosent i 2030 og energieffektiviseringsmålet til 40 prosent. Hva betyr disse målene og alle lovparagrafene som følger med dem for klima, forsyningssikkerhet og grønn vekst i Norge?