Kjell Sand, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Kjell Sand

Professor II ved Institutt for elkraftteknikk og leder ved The Norwegian Smart Grid Labaratory, NTNU.

Hjemmeside: http://ntnu.no