Saker skrevet av:

Karina G. Reigstad

Frilans skribent. Har mastergrad i internasjonalt diplomati med fordypning i nordområde-utvinning og global energi- og klimapolitikk.