Kristin Guldbrandsen Frøysa, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Kristin Guldbrandsen Frøysa

Direktør for forskningssenteret NORCOWE, CMR.

Hjemmeside: http://cmr.no/person/froysa--kristin-guldbrandsen/