Kåre Gunnar Fløystad, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Kåre Gunnar Fløystad

Kåre Gunnar Fløystad er fagsjef i ZERO. Han har mastergrad i fornybar energi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, og kom til ZERO fra Innovasjon Norge. Han er tidligere fylkestingsgruppeleder og stortingskandidat for Senterpartiet.

Hjemmeside: https://www.zero.no/ansatte/kare-gunnar/