Kjell Arne Mork, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Kjell Arne Mork

Forsker, oseanografi, Havforskningsinstituttet.

Hjemmeside: http://www.imr.no/om_havforskningsinstituttet/ansatte/m/kjell_arne_mork/en