Jørgen Wettestad, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Jørgen Wettestad

Forskningsprofessor ved Fridtjof Nansens Institutt.

Hjemmeside: https://www.fni.no/research-staff/jorgen-wettestad-article266-818.html