Jerry Tjiputra, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Jerry Tjiputra

Forsker ved Uni Research Klima og Bjerknessenteret.

Hjemmeside: http://www.bjerknes.uib.no/stabsliste#Jerry-Tjiputra