Jørgen Randers, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Jørgen Randers

Professor i klimastrategi, Handelshøyskolen BI.

Hjemmeside: http://www.bi.no/forskning/about-bis-researchers/jorgen-randers/