Jørn Øyrehagen Sunde, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Jørn Øyrehagen Sunde

Professor, det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Hjemmeside: http://www.uib.no/personer/Jorn.Sunde