Johan Hustad, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Johan Hustad

Direktør for NTNU Energi, et tematisk satsingsområde på NTNU som favner alle typer energiforsking. Professor i forbrenningsteknikk, har jobbet en rekke år i Sintef, men flest på NTNU (+ et år på Stanford). Har vært prorektor for nyskaping i åtte år. Er veldig opptatt av at at forskningsresultater skal tas i bruk og bidra til verdiskaping, og av hvordan vi kan bidra til å redusere klimagassutslippene gjennom vår energiforsking.

Hjemmeside: https://www.ntnu.no/ansatte/johan.e.hustad