Jean-Marc Rives, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Jean-Marc Rives

Frankrikes ambassadør i Norge.

Hjemmeside: http://www.ambafrance-no.org/Ambassador-Jean-Marc-Rives