Jens Måge, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Jens Måge

Fagrådgiver i Avfall Norge – avfalls- og gjenvinningsbransjens organisasjon i Norge. Tidligere bl.a. forretningsutvikler BioWaz Group AS.