Jan Ivar Korsbakken, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Jan Ivar Korsbakken

Seniorforsker ved Cicero Senter for klimaforskning.

Hjemmeside: http://www.cicero.uio.no/en/employee/36/jan-ivar-korsbakken