Saker skrevet av:

Jens Hanson

Postdoktor – Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo.

Hjemmeside: http://www.sv.uio.no/tik/personer/vit/jensh/