Jan Even Øie Nilsen, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Jan Even Øie Nilsen

Forsker ved Nansensenteret. Oseanograf.

Hjemmeside: https://www.nersc.no/staff/jan-even-nilsen