Jan Erik Kjerpeseth, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Jan Erik Kjerpeseth

Adm. dir. i Sparebanken Vest. Har arbeidet i banken siden 1999. Styreleder i Frende Liv, Frende Skade og Brage Finans. Utdannet sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole, har en MBA fra Heriot-Watt University og Executive MBA i Merkevareledelse fra Norges Handelshøyskole.

Hjemmeside: https://www.spv.no/om-oss/om-banken/styre-og-ledelse/konsernledelsen