Jørgen Delman, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Jørgen Delman

Jørgen Delman er professor i Kinastudier ved Københavns Universitet. Han arbeider blant annet med Kinas politiske system og betydningen av relasjonene mellom parti og stat. I det siste har han arbeidet med klimapolitikk - climate governance - på bynivå gjennom en case-studie i Hangzhou, i tillegg til energisikkerhet og fornybar energi. Han har dessuten vært ekstern konsulent for Utenriksdepartementet og Energistyrelsen i Danmark med oppgaver innen etablering, utvikling og evaluering av China National Renewable Energy Centre (CNREC) under Kinas Nationale Energiagentur i Beijing.