Jon Birger Skjærseth, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Jon Birger Skjærseth

Forskningsprofessor ved Fridtjof Nansens Institutt.

Hjemmeside: https://www.fni.no/research-staff/jon-birger-skjarseth-article259-818.html