Forfatterarkiv for Jon Birger Skjærseth
Jon Birger Skjærseth
Jon Birger Skjærseth
Forskningsprofessor ved Fridtjof Nansens Institutt.