Ingrid Bay-Larsen, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Ingrid Bay-Larsen

Ingrid Bay-Larsen er forskningsleder ved Nordlandsforskning og arbeider med tverrfaglig forskning på miljø og klima, med særlig vekt på vitenskapens rolle i politikk og forvaltning. Hun er også medlem i den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT).