Inger Elisabeth Måren, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Inger Elisabeth Måren

Førsteamanuensis, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen. UNESCO Chair for bærekraftig arv og mljøforvaltning.