Ingeborg Eliassen, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Ingeborg Eliassen

Ingeborg Eliassen er journalist og norsk medlem i det Fritt Ord-støttede reporterkooperativet Investigate Europe. Tidligere var hun mangeårig medarbeider i Stavanger Aftenblad.

Hjemmeside: https://www.investigate-europe.eu/en/