Ingeborg Midttømme, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Ingeborg Midttømme

Biskop i Møre bispedømme

Hjemmeside: https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/more/biskopen/