Inga Fritzen Buan, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Inga Fritzen Buan

Inga Fritzen Buan er seniorrådgiver for klima og energi i WWF. Før hun kom dit i 2010 arbeidet hun ved Fridtjof Nansens Institutt. Hun er for tiden primært engasjert med internasjonal klimapolitikk og fornybar energi, både gjennom arbeid med bærekraftige byer og næringsliv i Kina og som leder for arbeidet med klimatiltak før 2020 i WWFs internasjonale delegasjon til FNs klimaforhandlinger. Inga Fritzen Buan har en mastergrad i samfunnsgeografi fra Universitet i Oslo og har studert kinesisk språk ved Renmin University of China i Beijing.