Inga Margrete Ydersbond, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Inga Margrete Ydersbond

Stipendiat ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Skriver doktorgrad om EUs klima- og energipolitikk.