Ingvild Kilen Rørholt, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Ingvild Kilen Rørholt

Rådgiver i Zero. Jobber med klimatiltak i kommunene.

Hjemmeside: http://www.zero.no/om-zero/ansatte/ingvild-kilen-roerholt