Hildegunn T. Blindheim, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Hildegunn T. Blindheim

Fagsjef miljø i Norsk olje og gass.

Hjemmeside: http://www.norskoljeoggass.no/