Halvor Storrøsten, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Halvor Storrøsten

Halvor Storrøsten er forsker i SSB. Hans forskningsområder er miljø- og energiøkonomi, med fokus på miljøpolitiske virkemidler og globale energimarkeder.

Parisavtalen og oljeeksporten

Bør Norge begrense sin oljeutvinning for å motvirke global oppvarming? Hvilke politiske virkemidler bør i så fall brukes? Om Norge ønsker å bidra mer til å begrense oppvarmingen enn internasjonale avtaler forplikter oss til, kan redusert oljeutvinning være en kostnadseffektiv måte å gjøre det på. De mest nærliggende virkemidlene vil da være begrenset lisenstildeling og/eller en avgift per utvunnet enhet.