Saker skrevet av:

Henning Kristoffersen

Henning Kristoffersen er direktør for Government and Public Affairs, Asia i DNV GL, med base i Shanghai. Han har tidligere arbeidet som leder for internasjonale relasjoner ved Handelshøyskolen BI og leder for Nordisk senter ved Fudan Universitetet i Shanghai. Kristoffersen har skrevet boken «Det nye Kina – kinesisk handel, kultur og politikk», og vært redaktør for boken «Kinas økonomi». Henning Kristoffersen er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Oslo.