Hilde M. Helgesen, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Hilde M. Helgesen

Seniorrådgiver ved Divisjon for matproduksjon og samfunn, Økonomi og samfunn, ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Hjemmeside: https://www.nibio.no/ansatte/hilde-helgesen