Hans Erik Horn, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Hans Erik Horn

Næringspolitisk direktør i Energi Norge.

Hjemmeside: http://www.energinorge.no/