Harald Francke Lund, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Harald Francke Lund

Konsulent innen klimafinansiering. Evaluerer blant annet grønne obligasjoner for CICERO. Tidligere nestleder i Norges forhandlingsdelegasjon til de internasjonale klimaforhandlingene, herunder klimatoppmøtet i København i 2009. Har jobbet i Miljøverndepartementet, Finansdepartementet og Miljødirektoratet. Rådgiver for FNs spesialutsending på klima Jens Stoltenberg (2014).