Hæge Fjellheim, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Hæge Fjellheim

Statsviter og senioranalytiker hos Thomson Reuters Point Carbon. Jobber med analyse av det europeiske kvotemarkedet og internasjonale klimaforhandlinger.

Hjemmeside: http://pointcarbon.com/