Henrik Tveter, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Henrik Tveter

Henrik Tveter arbeider som rådgiver innen fornybar energi i WWF. Han er utdannet siv.øk fra NHH med mastergradretningen «Energy Natural Resources and the Environment».

Statens kostnader knyttet til særordningene i oljeskatten

Skattereglene for petroleumsnæringen ble utformet i en tid da politikerne forventet vekst i etterspørselen etter olje og gass. De er lagt opp på en måte som oppfordrer til investeringer gjennom at staten bærer mye risiko. Staten tar ca. 88 prosent av utgiftene ved investeringer på sokkelen, men får kun 78 prosent av inntektene. En rekke rapporter har anbefalt å endre oljeskatten uten at dette er blitt fulgt opp fra politisk hold.