Saker skrevet av:

Håkon Endresen Normann

Stipendiat – Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo.

Hjemmeside: http://www.sv.uio.no/tik/personer/vit/haakonno/