Saker skrevet av:

Hans-Christian Gabrielsen

Leder i LO. Tidligere nestleder i LO og forbundssekretær i Fellesforbundet.