Heidi Berg, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Heidi Berg

Kommunikasjonsrådgiver i Norfund.

Hjemmeside: http://www.norfund.no/