Harald Solberg, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Harald Solberg

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund