Halvor Elvik, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Halvor Elvik

Halvor Elvik er journalist. Han har vært Dagbladets USA-korrespondent i flere omganger og kjenner amerikanske samfunnsforhold godt. Elvik arbeidet i Dagbladet som journalist og redaktør i mange år, og var også en periode nyhetsredaktør i Arbeiderbladet.