Forfatterarkiv for Mette Halskov Hansen
Mette Halskov Hansen
Mette Halskov Hansen
Mette Halskov Hansen er professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo. Hun leder det tverrfaglige forskningsprosjektet "Airborne: Pollution, Climate Change and Visions of Sustainability in China." Prosjektet undersøker om og hvordan luftforurensningen utløser nye former for samhandling mellom politikk, vitenskap, medier og befolkning i Kina. Hansen har tidligere publisert internasjonalt innen temaene etniske relasjoner, utdanning og individualisering i Kina, senest i boken "Educating the Chinese Individual" fra University of Washington Press, 2015.