Georg Zachmann, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Georg Zachmann

Økonom, forsker ved tankesmien Bruegel i Brussel med energi- og klimapolitikk som spesialfelt.

Hjemmeside: http://www.bruegel.org/scholars/scholar-detail/scholar/89-georg-zachmann/