Gørild Heggelund, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Gørild Heggelund

Gørild Heggelund er PhD og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, basert i Kina. Hun har forsket på Kinas miljø-, energi- og klimapolitikk siden 1993 og vært senior klimarådgiver med ansvar for klimaenheten ved FNs Utviklingsprograms (UNDP) landkontor i Kina årene 2009-14. I perioden 1994-97 arbeidet hun som juniorekspert i UNDP Kina med ansvar for energi- og miljøspørsmål. Heggelund har bodd og arbeidet i Kina i mange år, hun snakker flytende kinesisk og har studert ved Peking Universitet.

Hjemmeside: https://www.fni.no/research-staff/gorild-merethe-heggelund-article245-818.html%20%20