Guri Bang, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Guri Bang

Forskningsdirektør ved Cicero senter for klimaforskning.

Hjemmeside: http://cicero.uio.no/no/employee/31/guri-bang