Guri Bang, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Guri Bang

Forsker 1 ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Ledet tidligere forskningen på nasjonal klimapolitikk i store utslippsland i FME-senteret CICEP.

Hjemmeside: https://www.nupi.no/nupi/Om-NUPI/Medarbeidere/Forskere/Guri-Bang